เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม

รับแจ้งข้อมูลการทุจริต ประพฤติมิชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม

ชื่อ-สกุล ผู้ส่ง
อายุ ปี
เพศ ชาย หญิง
อาชีพ
โทรศัพท์บ้าน
เบอร์แฟกซ์
อีเมล์
ที่อยู่
เรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายละเอียด
ตรวจสอบโปรแกรมอัตโนมัติ
 
 
     
     
     
 
 
เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 99/99 หมู่ที่ 7 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
โทร. 0 2497 3950, 0 2497 3951 Fax. 0 2497 3959
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตลอด 24 ชม. โทรศัพท์ 0 2429 2156