เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม

รับแจ้งข้อมูลการทุจริต ประพฤติมิชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม

ชื่อ-สกุล ผู้ส่ง
อายุ ปี
เพศ ชาย หญิง
อาชีพ
โทรศัพท์ / มือถือ
อีเมล์
ที่อยู่
เรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายละเอียด
รหัสความปลอดภัย


วิธีแจ้งเบาะแส

  • ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน ของผู้กระทำผิด
  • พฤติการณ์ที่พบเห็น/ทราบ เช่น เวลา สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการกระทำผิด
    และพยานหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี) เช่น เทปบันทึกเสียง ภาพถ่าย พยานบุคคล เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

 

 
     
     
     
 
 
เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 99/99 หมู่ที่ 7 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
โทร. 0 2497 3950, 0 2497 3951 Fax. 0 2497 3959
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตลอด 24 ชม. โทรศัพท์ 0 2429 2156